Valstybės skola
TAU tenkanti skolos dalis
Šiemet sumoki palūkanų

Valstybės skola (mlrd. €)


Kas yra Valstybės skola?

Tai vyriausybės, savivaldybių, valstybės socialinės apsaugos fondų ir su jais susijusių subjektų, turinčių teisę skolintis, prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų konsoliduota suma.

Valstybės skolos valdymo išlaidos (mlrd. €)


Kas yra Valstybės skolos valdymo išlaidos?

Tai metinės išlaidos valstybės skolos palūkanoms bei skolos administravimo sąnaudoms padengti.

Valstybės skolos grąžinimo išlaidos (mlrd. €)


Kas yra Valstybės skolos grąžinimo išlaidos?

Tai per metus Valstybės grąžinama skolos dalis. Be šios sumos Valstybė taip pat kasmet moka skolos palūkanas.

Valstybės faktinis skolinimasis (mlrd. €)


Kas yra Valstybės faktinis skolinimais?

Faktiškai per metus valdžios sektoriaus pasiskolinta suma. Grynoji metų skola yra mažesnė nes Valstybė per metus dalį skolos grąžina. Grynoji skola negali viršyti nustatyto Grynojo skolimimosi limito.

Valstybės grynojo skolinimosi limitas (mlrd. €)


Kas yra Valstybės grynojo skolinimosi limitas?

Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatyta maksimali leidžiama naujos skolos suma.